Biorezonancia

bicom-pristroj2Prístroj BICOM-Optima pracuje na princípe elektromagnetického vlnenia. Sníma biofrekvencie jednotlivých orgánov, porovnáva ich odchýlky od normálu.

www.bicom-optima.cz

Zosnímané frekvencie porovnáva s frekvenciami uloženými v rozsiahlej databáze a odhalí rušivé vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov ľudského tela. Toto rušivé vlnenie buniek a orgánov upraví ako harmonické (zdravé) a posilnené vracia späť do organizmu.

Výsledkom je zlepšenie stavu pacienta, často aj tam, kde bola doterajšia liečba klasickou medicínou neúspešná. Biorezonančný prístroj dokáže vykonať presnú diagnostiku a vyhodnotiť problém, ale zároveň dokáže vykonať liečbu.